Rank Nick Name Solved Submit Ratio
13021 cherry 0 26 0%
13022 mewtwo 0 28 0%
13023 0 28 0%
13024 kkkk 0 28 0%
13025 枫叶初出 0 29 0%
13026 0 30 0%
13027 team0901 0 40 0%
13028 team0923 0 61 0%